Ενημερώσεις ασφαλείας σε Joomla! 3.8.12 και Drupal 8.6.2

Σας ενημερώνουμε για θέματα ασφαλείας, νέων εκδόσεων CMS, καθώς και για την ανάγκη δικών σας ενεργειών και αναβαθμίσεων στην περίπτωση που οι ιστοχώροι σας δεν διαθέτουν υποστηριζόμενες εκδόσεις.

Πρόσφατα θέματα ασφαλείας σε CMS

 • Joomla!
  • Core - Hardening com_contact contact form (versions 2.5.0 - 3.8.12) - CVE-2018-17859
  • Core - Inadequate default access level for com_joomlaupdate (versions 2.5.4 - 3.8.12) - CVE-2018-17856
  • Core - Access level Violation in com_tags (versions 3.1.0 - 3.8.12) - CVE-2018-17857
  • Core - ACL Violation in com_users for the admin verification (versions 1.5.0 - 3.8.12) - CVE-2018-17855
  • Core - CSRF hardening in com_installer (versions 2.5.0 - 3.8.12)- CVE-2018-17858
 • Drupal

 
Νέες εκδόσεις CMS

 • Nέα έκδοση Joomla! 3.9.1 απο Νοέμβριο 2018
 • Νέα έκδοση Drupal 8.6.3 απο Νοέμβριο 2018
 • Νέα έκδοση Wordpress 4.9.8 απο Αύγουστο 2018